Polityka prywatności


Wypełniając obowiązki informacyjne nałożone na administratora oraz dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona w języku polskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją polską, a jej przekładem na inną wersję językową, obowiązuje wersja w języku polskim.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI JUBICOM.EU

Informacje ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie jubicom.eu.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z jubicom.eu.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych jest firma PB GROUP, z siedzibą ul. Edisona 3/3, 80-172 Gdańsk o  numerze identyfikacji podatkowej NIP 5931376773 zwana dalej Administratorem.
 2. Z Administratorem możesz skontaktować się  listownie na adres do korespondencji PB GROUP, ul. Chmielna 71/81, 80-748 Gdańsk, Polska  lub poprzez adres elektroniczny info@ jubicom.eu.

Bezpieczeństwo

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Ciebie danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia oraz wdrożyliśmy takie mechanizmy na jubicom.eu, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Na ochronę składają się w szczególności:
 1. Ochrona prywatności - gromadzimy wyłącznie niezbędne minimum informacji potrzebnych do realizacji usług;
 2. System bezpieczeństwa transmisji danych – Twoje dane szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby;
 3. System kontroli dostępu do danych - tylko właściwy Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą utworzonego przez siebie hasła. Dlatego dobrze chroń swój login i hasło do konta oraz pamiętaj o wylogowywaniu się po zakończeniu korzystania z jubicom.eu;
 4. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Ciebie dane przechowywane są w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 1. Jednak ze względów technicznych oraz specyfiki dostępu do sieci Internet (np. poprzez publiczne WiFi) nie możemy gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych przez Ciebie informacji.
 2. Na jubicom.eu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od jubicom.eu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. Jako Użytkownik jubicom.eu masz techniczną możliwości udostępniania swoich danych osobowych w treściach z zasady do tego nieprzeznaczonych (np. w Treści Ogłoszenia). Jeżeli masz zamiar upublicznić swoje dane to pamiętaj, że robisz to na własne życzenie i odpowiedzialność. Miej świadomość o ryzyku jakie wiąże się z takim upublicznieniem danych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji.

Podstawa prawna, cel i czas przetwarzania danych

 1. Co do zasady Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, a następnie, o ile jest to dozwolone, zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych oraz w celu i w okresie:
 1. Gdy jest to niezbędne do wykonania Usług.
  Cel: Świadczenie Usług w zakresie zawartych z nami umów oraz gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych.
  Czas: W tej sytuacji Twoje dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia danej umowy z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń ale nie dłużej jak przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana.
 2. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  Cel:
 1. kontakt bezpośredni w celu udzielenia Ci pomocy i wsparcia technicznego;
 2. przeprowadzanie ankiet, badań i analiz;
 3. organizacja konkursów i akcji promocyjnych;
 4. monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem;
 5. dopasowanie reklam i treści zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 6. zapisywanie danych w plikach cookies

Czas: Do chwili zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

 1. Gdy na naszą prośbę wyrazisz na to zgodę.
  Cel:
 1. wyświetlanie treści dostosowanych;
 2. marketingowy - prezentowanie naszych  produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich;
 3. wysyłka newslettera

Czas: Do chwili wycofania przez Ciebie zgody. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie odznaczając odpowiednie zgody w Panelu Użytkownika.

Zakres przetwarzania

 1. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych określa ilość uzupełnionych przez Ciebie, a następnie przesłanych do nas danych (w tym danych niezbędnych) za pomocą odpowiednich formularzy na jubicom.eu.
 2. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych (w tym także plików cookies) oznaczonych (przeważnie znakiem *) jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz, uniemożliwi nam ich świadczenie.
 3. Dane osobowe, które pozyskujemy i przetwarzamy to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer identyfikacji podatkowej. Inne dane to: informacje o firmie, adres firmy oraz IP komputera, historia złożonych Zapytań oraz przeglądanych Ogłoszeń, lista Ogłoszeń, historia rozliczeń.

Powierzenie danych

 1. Powierzenie Twoich danych może nastąpić wyłącznie podmiotom realizującym na nasze zlecenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jubicom.eu oraz świadczonych przez nas Usług, np. firmie hostingującej strony jubicom.eu, firmie obsługującej technicznie strony jubicom.eu, realizującej usługę newslettera, obsługującej usługi księgowe. Podmioty te, w żadnym razie nie mają prawa do wykorzystywania danych na własny użytek.
 2. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Odbiorcą części Twoich danych, w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu mogą być również inni Użytkownicy jubicom.eu. Odbywa się to za Twoją zgodą poprzez celowe działanie wykorzystujące pewne mechanizmy na jubicom.eu – jest to np. wysłanie Zapytań do Użytkowników lub publikowanie Ogłoszeń. W tym przypadku Użytkownik otrzymujący dostęp do Twoich danych otrzymuje również zgodę na ich wykorzystanie w celu i zakresie do zrealizowania wskazanych przez Ciebie działań.

Prawa właściciela danych osobowych

 1. Pamiętaj, że w każdej chwili jesteś uprawniony do żądania:
 1. dostępu do Twoich danych;
 2. sprostowania danych, które Ciebie dotyczą;
 3. usunięcia Twoich danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, które Ciebie dotyczą;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. przeniesienia danych osobowych
 1. Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez nas danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili przysługuje Tobie prawo cofnięcia tej zgody.
 2. Jeżeli uznasz, że nie spełniamy wymagań prawnych dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 3. Jeżeli skorzystasz z prawa usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji Usług w zakresie jubicom.eu, zwróć uwagę że uniemożliwisz nam dalsze świadczenie tych Usług. W związku z tym Twoja decyzja będzie równoznaczna z wyrażeniem woli usunięcia z jubicom.eu całej zawartości Treści Konta. Ponowne odzyskanie utraconych treści usuniętego konta będzie niemożliwe.

Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój jubicom.eu. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w zakładce polityka prywatności na głównej stronie jubicom.eu.

 

akceptuję

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Więcej dowiesz się w Polityce prywatności.